методическое объединение классных руководителей

Кадровый состав методического объединения

Ф.И.О. классного руководителя Класс Контакты
Куксова Олеся Анатольевна olesja-kuksova@rambler.ru
Серова Екатерина Александровна katia-serova13@yandex.ru
Жигулина Анна Александровна anna_zhigulina@mail.ru
Антонова Галина Ивановна galinatambov1@mail.ru
Гребенкина Ольга Николаевна olga68300661@yandex.ru
Булгакова Ольга Анатольевна bulgakoffoleg@yandex.ru
Нечаева Лада Владимировна lada.nechaeva.1973@mail.ru
Евдокимова Наталия Викторовна natakima@inbox.ru
Ерошина Алена Викторовна ale_erosh@mail.ru
Стрыкова Любовь Викторовна luba.2109@mail.ru
Корнеева Елена Юрьевна korneevaelena1957@yandex.ru
Леонова Светлана Владимировна leonovasw@yandex.ru
Митина Оксана Николаевна mitina.oksana25@mail.ru
Муратова Марина Владимировна muratowa1917@yandex.ru
Мамонтова Надежда Вячеславовна nadezhda.mamontova.62@mail.ru
Зайцева Людмила Николаевна zaycevaln2013@yandex.ru
Гитина Валентина Павловна gitina1950@mail.ru
Ледовская Татьяна Ивановна tatianaledovskaya@yandex.ru
Ипполитова Дарья Сергеевна dayri2@rambler.ru
Валов Алексей Сергеевич walalex68@yandex.ru
Кожевникова Людмила Федоровна cozhewnickowa2018@yandex.ru
Тарасова Ольга Сергеевна sergeevna_510600@mail.ru
Царитова Диана Муратовна sugar_tank92@mail.ru
Майорова Олеся Николаевна olesya_mayorova@mail.ru
Левчук Ольга Николаевна olgalev4uck@yandex.ru
Стрекова Татьяна Александровна streckowa@yandex.ru
Инякина Оксана Владимировна ksyushatmb@mail.ru
Фадеева Ольга Борисовна fadeevamari 1960@mail.ru
Коренкова Елена Михайловна korenkova31@mail.ru
Рогачева Елена Юрьевна elena.rogacheva.59@mail.ru
Баева Елена Владимировна elena.baeva.1985@mail.ru
Немцова Наталья Петровна nemczova1969@mail.ru
Вязовова Галина Серафимовна 10А  vyazovovagalina@mail.ru
Попова Лидия Ивановна 10Б tmblida@mail.ru
Агжитова Наталья Владимировна 10В 17072000@mail.ru
Елисеева Маргарита Николаевна 11А m89202318333@yandex.ru
Быкова Марина Николаевна 11Б bykovamarina1@rambler.ru
Сивушова Елена Алексеевна 11В sivushova.elena@mail.ru